Деміркая Іскендер, реабілітолог, кінезітерапевт, лікування хребта, психосоматика

Вакуумний масаж

Вакуумний масаж сприяє збільшенню припливу крові до поверхні тіла, за рахунок цього покращується постачання тканин киснем, розширюються кровоносні судини, покращується обмін речовин, покращується кровообіг, розслабляються спазмовані м'язи. Вакуумний масаж має трофічну, протибольову, протизапальну, протинабрякову дію. Ці ефекти допомагають оновленню та зміцненню шкіри, поліпшенню кровотоку та лімфотоку.
Вакуумний масаж має як лікувальну, так і косметичну дію. Вакуумний масаж має хороший лікувальний ефект при різних болях у спині. У цьому випадку масаж робиться на больових зонах до зняття больової імпульсації (особливо часто бувають больові зони на лопатках, паравертебральних областях і попереку). Вакуумний масаж, правильно проведений на м'язах, сприяє хорошому розслабленню.

___________________________________________________

Вакуумный массаж способствует увеличению притока крови к поверхности тела, за счёт этого улучшается снабжение тканей кислородом, расширяются кровеносные сосуды, улучшается  обмен веществ, улучшается кровообращение, расслабляются спазмированные мышцы. Вакуумный массаж имеет трофическое, противоболевое, противовоспалительное, противоотёчное действие. Эти эффекты помогают обновлению и укреплению кожи, улучшению кровотока и лимфотока.
Вакуумный массаж имеет как лечебное, так и косметическое действие. Вакуумный массаж оказывает хороший лечебный эффект при различных болях в спине. В этом случае массаж делается на  болевых зонах до снятия болевой импульсации (особенно часто бывают болевые зоны на лопатках, паравертебральных областях и пояснице). Вакуумный массаж, правильно проведенный на мышцах, способствует хорошему  их расслаблению.