Деміркая Іскендер, реабілітолог, кінезітерапевт, лікування хребта, психосоматика

Методика біологічної корекції із застосуванням нозодів.

Методика біологічної корекції із застосуванням нозодів. Застосовуючи нозоди, можна швидко та якісно діагностувати домінуючу проблему та запропонувати ефективний шлях її корекції.

_____________________________________________________

Методика биологической коррекции с применением нозодов. Применяя нозоды, можно быстро и качественно диагностировать доминирующую проблему и предложить эффективный путь ее коррекции.