Деміркая Іскендер, реабілітолог, кінезітерапевт, лікування хребта, психосоматика

Мануальне лікування хребта

Ще 2 фотографії

Мануальне лікування хребта перш за все спрямоване на відновлення м'язів та зняття болю. Така терапія підвищує рухливість суглобів та м'яких тканин, забезпечує профілактику старіння організму за рахунок збільшення обсягу рухів. В результаті зміцнюється м'язовий корсет, покращується постава, усуваються або зменшуються деформації хребта. Вирішується проблема защемлення нервів і судин. Мануальна терапія відновлює мозковий кровотік і усуває головний біль і непритомність. При знятті м'язового напруження з хребта відновлюється його кровопостачання та правильна анатомія. Це дозволяє усувати грижі, симптоми остеохондрозу. При поверненні людині правильної постави у неї «встають на місце» внутрішні органи, що покращує загальний стан і дозволяє лікувати низку захворювань, пов'язаних із компресією.

___________________________________________________

Мануальное лечение позвоночника прежде всего направлено на восстановление мышц и снятие болей. Такая терапия повышает подвижность суставов и мягких тканей, обеспечивает профилактику старения организма за счет увеличения объема движений. В результате укрепляется мышечный корсет, улучшается осанка, устраняются или уменьшаются деформации позвоночника. Решается проблема защемления нервов и сосудов.Мануальная терапия восстанавливает мозговой кровоток и устраняет головные боли и обмороки. При снятии мышечного напряжения с позвоночника восстанавливается его кровоснабжение и правильная анатомия. Это позволяет устранять грыжи, симптомы остеохондроза. При возвращении человеку правильной осанки у него «встают на место» внутренние органы, что улучшает общее состояние и позволяет лечить ряд заболеваний, связанных с компрессией.