Больові відчуття, що виникають у ділянці спини, вважаються однією з найпоширеніших скарг серед людей середнього та старшого віку. Перші з них досить часто мають ці проблеми у зв'язку з постійно сидячою роботою. У той же самий час як люди зрілого віку, крім цього чинника, також можуть мати найрізноманітніші остеохондрози з радикулітами.

Коли недуга переростає в хронічну стадію, відповідно якість життя дуже стрімко погіршується. У більшій частині випадків через нестерпні болі, що з'являються в спині, люди просто не можуть нормально працювати, мати справу з будь-якими фіз. навантаженнями (навіть мінімальними) і просто жити.

У чому полягає основна причина спинного болю?

Основною причиною виникнення болю в спині вважаються дегенеративні зміни в самому стовбурі хребта. Природу цього больового синдрому більшою мірою найпрямішим чином пов'язують із хворобами відділів хребта. Біль у спині може бути як тупим, так і гострим, а також з різним ступенем інтенсивності. Для того щоб ефективно впоратися з проблемою, яка заважає вам якісно жити і насолоджуватися всіма принадами життя, обов'язково необхідно звернутися до фахівця.

У цьому разі пропонуємо вам звернутися до реабілітолога, кінезітерапевта і мануального терапевта Деміркая Іскендера, який багато років спеціалізується на прикладній кінезіології, мануальній та остеопатичній корекції, краніосакральній і вісцеральній терапіях, реабілітації та масажі. Деміркая Іскендер допоміг не одному десятку пацієнтів, гарантовано допоможе і вам.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Боль в спине – причины и лечение

Болевые ощущения, возникающие в области спины считаются одной из самых распространенных жалоб среди людей среднего и старшего возраста. Первые из них довольно часто имеют эти проблемы в связи с постоянно сидячей работой. В то же самое время как люди зрелого возраста помимо этого фактора также могут иметь самые различные остеохондрозы с радикулитами.

Когда недуг перерастает в хроническую стадию, соответственно качество жизни очень стремительно ухудшается. В большей части случаев через несносные боли, что появляются в спине, люди попросту не могут нормально работать, иметь дело с какими-либо физ. нагрузками (даже минимальными) и просто жить.

В чем заключена основная причина спинных болей?

Основной причиной возникновения болей в спине считаются дегенеративные изменения в самом стволе позвоночника. Природу этого болевого синдрома в большей степени самым прямым образом связывают с болезнями отделов позвоночника. Боль в спине может быть как тупой так и острой, а также с разной степенью интенсивности. Для того чтобы эффективно справиться с проблемой, которая мешает вам качественно жить и наслаждаться всеми прелестями жизни, обязательно необходимо обратиться к специалисту.

В этом случае предлагаем вам обратиться к реабилитологу, кинезитерапевту и мануальному терапевту Демиркая Искендеру, который много лет специализируется на прикладной кинезиологии, мануальной и остеопатической коррекции, краниосакральной и висцеральной терапиях, реабилитации и массаже. Демиркая Искендер помог не одному десятку пациентов, гарантированно поможет и вам.